LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
Mokymų ir seminarų medžiaga

PROJEKTE ORGANIZUOJAMI MOKYMAI, SEMINARAI, KONFERENCIJOS
Mokymų,seminarų ir konferencijos medžiaga

Siekiant skatinti žmones rūpintis gamta ir savo sveikata, būti ekologiškais ir žvelgti į ateitį žinant, kad pats gali prisidėti prie to, kad esama padėtis, susijusi su gamtosauga, gerėtų, Ignalinos ir Kraslavos mokyklų mokiniams buvo vedami mokymai ir seminarai. 240 aštuntų - dvylintų klasių mokinių iš Ignalinos ir Kraslavos (Latvija) rajonų mokyklų lankė mokymus apie gamtosaugą, atsinaujinančius energijos resursus, jų saugojimą. Ignalinos mokyklų mokiniai susirinkę kūrė Ignalinos kaip žaliojo miesto strategijas, pateikė daugybę idėjų, kurios tikėkimės kada nors bus įgyvendintos. Kito užsiėmimo metu mokiniai iš panaudotos medžiagos - popieriaus, plastikinių butelių ir pan. kūrė "žaliąjį meną" - įvairius darbelius, kuriais dar ilgai grožėsis ir džiaugsis. Seminarų metu, kuriuose dalyvavo 200 Ignalinos ir Kraslavos rajonų mokyklų mokinių,  vaikams buvo paprastai aiškinama, ką daryti, kad gyventi ekologiškai. Jie kviečiami pabaigus mokyklą studijuoti į su gamtosauga susijusius mokslus, kad vėliau galėtų dirbti toje srityje. 

2013.04.26 Seminaras "Kur stoti? Atrask naujas galimybes ir padėk gamtai". Mokymų medžiaga 2_prezentacija.pdf

2013.04.29 Seminaras "Mano ekogyvenimas". Mokymų medžiaga: 1_prezentacija.pdf

2013.05.03 Seminaras "Aplinkos apsaugos įpročių lavinimas mokyklose". 3_prezentacija.pdf

2013.05.14 Mokymai "Žaliasis menas". Mokymų medžiaga: 4_prezentacija.pdf

2013.05.17 Mokymai "Ignalinos gamtos stebuklai - kaip padaryti juos patrauklesnius turistams?". Mokymų medžiaga:  5_prezentacija.pdf

2013.05.21 Mokymai "Efektyvios aplinkosaugos kampanijos ir strategijos Ignalinos rajonui kūrimas". Mokymų medžiaga: 8_prezentacija.pdf
 
2013.05.27 Mokymai "Ignalina - žaliasis miestas 2033". Mokymų medžiaga: 7_prezentacija.pdf


 
2013.06.27 Konferencija "Ekoturizmas Ignalinos rajone - galimybės ir perspektyvos".
 
Konferencijos medžiaga:

Birutės Krikščiukienės paskaita "Ekologinis turizmas" 6_prezentacija.pdf