LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
Projektas Open Leadership


2017 m. gegužės 1 d. VšĮ "Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras" Lietuvoje ir Latgalos regiono planavimo agentūra pradėjo įgyvendinti projektą "Praktinių mokymų ir renginių ciklas, skirtas stiprinti institucijų bendradarbiavimą ir jų darbuotojų gebėjimus (projekto akronimas ATVIRA LYDERYSTĖ, angl. OPEN LEADERSHIP), iš dalies finansuojamą 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. 

Projekto bendras biudžetas - 382 667.65 EUR, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos  - 325 267.50 EUR.

Šis projektas jungia septynioliką Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono savivaldybių. Jo tikslas - užtikrinti viešųjų paslaugų institucijų teikiamų paslaugų efektyvumą, stiprinant bendradarbiavimą tarp institucijų ir darbuotojų gebėjimus. Siekiant šio tikslo, savivaldybių darbuotojams ir vadovams bus organizuojama didelės apimties praktinės konferencijos, darbo grupių praktiniai susitikimai, teminiai mokymai ir individualios konsultacijų sesijos. Projekte dalyvaus Zarasų rajono, Visagino, Ignalinos rajono, Kupiškio rajono, Molėtų rajono, Utenos rajono ir Anykščių rajono savivaldybės, o Latvijos pusėje - Ludzas, Rezekne, Daugavpils, Daugavpils miesto, Preiļi, Līvāni, Aglona, Balvi, Kraslava ir Riebini savivaldybės.

Rengiant projektą buvo atlikta Latvijos ir Lietuvos savivaldybių atstovų internetinė apklausa, kurios duomenys atskleidė svarbiausias problemines sritis ir darbuotojų poreikius ir pagal tai buvo suformuluotos mokymų temos kompetencijų ugdymui. Projekto metu bus renkamos darbo grupės ir vyks mokymai turizmo, kultūros, vaikų teisių apsaugos, visuomenės saugumo, informacinių technologijų pritaikymo viešajame sektoriuje ir kitomis aktualiomis temomis.

Siekiant efektyvių pokyčių, pasirinktas inovatyvios LEAN vadybos ir valdymo įrankių sistemos požiūrio ir metodų panaudojimas. Latvijos savivaldybėms LEAN metodas yra visiška naujovė, tad jie šiame projekte daugiau sieks susipažinti ir mokytis iš gerųjų LEAN praktikų, o Lietuvos savivaldybėse bus siekiama ne tik susipažinti, bet ir įdiegti LEAN metodiką. LEAN skatins netikslingų veiklų šalinimą, visus resursus nukreipiant tik į savivaldybių teikiamų paslaugų vertės kūrimą gyventojams (į klientą orientuotas paslaugas), į patį paslaugų kokybės gerinimą ir nuolatinį tobulėjimą. 

Projekto metu ypač svarbus bus tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas tarptautiniu, regioniniu ir vietos savivaldybės lygmeniu. Bendradarbiavimas leis taupiau panaudoti resursus ir padės išvengti savivaldybių paslaugų kokybės svyravimo nuolatos besikeičiant politikos atstovams - savivaldybių vadovams. Visos veiklos ir atsakomybės tarp partnerių išdėstomos tolygiai, kartu atsižvelgiant į asmeninius kiekvienos savivaldybės poreikius.

Šį projektą bendrafinansuoja Europos Sąjunga. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Programos tinklapis internete - www.latlit.eu. Oficialus ES tinklapis - www.europa.eu

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Euroregiono "Ežerų kraštas" direktorato biuras Lietuvoje. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


VšĮ "Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro" informacija

Daugiau informacijos teiraukitės biuro tinklapyje http://www.inppregion.lt/ekbiuras esančiais kontaktais