LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
Naujienos

Startavo naujas projektas Panel 2050

2016 m. gegužės 19 d.

Didelis dėmesys skiriamas atsinaujinančios energijos gamybai ir energijos vartojimo efektyvumui. Deja, šiuo metu bendradarbiavimo lygis tarp ES valstybių kartu sprendžiant problemas, susijusias su energetika, yra žemas. Būtent todėl Europos Komisijos finansuojamos programos „Horizon 2020" projekto „Partnership for new energy leadership 2050" (PANEL2050) tikslu tapo ilgalaikių ir replikuojamų į kitus regionus tvarios energijos bendradarbiavimo tinklų sukūrimas vietiniu lygiu (savivaldybės/bendruomenės), kuomet suinteresuotos šalys bendrauja kurdamos energetikos vizijas, strategijas ir veiksmų planus, siekdamos iki 2050 metų tapti energiją taupančiomis bendruomenėmis.

Projektas PANEL2050 startavo š.m. kovo 1 d. Šiame projekte dalyvauja 13 partnerių iš 11 valstybių (Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Bulgarijos, Austrijos, Vengrijos, Rumunijos, Slovėnijos, Makedonijos). Pagrindinis partneris - Tartu regiono energetikos agentūra. Projektas bus įgyvendinamas 36 mėn., finansavimo intensyvumas siekia 100 proc. Agentūros biudžetą sudaro 110 500 Eur., bendras PANEL 2050 projekto biudžetas yra 1,79 mln. Eur.

Projektas yra nukreiptas į tvaraus energetikos bendradarbiavimo tinklų sukūrimą Vidurio ir Rytų Europos šalyse, kur tokie bendradarbiavimo tinklai vietiniu lygmeniu beveik neegzistuoja. Siekiant sukurti pirmus energijos tinklus, kurie taptų pavyzdžiais naujų standartų sukūrimui kitose bendruomenėse. Vidurio ir Rytų Europos šalyse, reikalinga papildoma parama. Tuo tikslu kiekviename projekto partnerių atstovaujamame regione į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau nei 10 skirtingų įstaigų ir organizacijų (bendruomenių, visuomeninių, verslo ir savivaldybės įstaigų), kurioms bus sukurtos vystymosi strategijos, susijusios su efektyvia bei tausojančia energetika. Šių įstaigų lyderiai bus apmokyti įgyvendinti strategijas, vystyti pasirinktas sritis, rasti bendraminčių bei dalintis informacija ne tik su artimiausiais kaimynais, bet ir su užsienio partneriais. 

Š. m. balandžio 13 d. Lenkijoje, Varšuvos mieste, įvyko pirmasis PANEL2050 susitikimas, kurio metu buvo detaliau aptarti projekto tikslai, planuojami rezultatai bei įgyvendinimo veiklos, apsikeista kontaktais, aptarta projekto komunikacijos bei viešinimo strategija. Projekto vadovaujantieji partneriai kviečia siekti ambicingų tikslų - realių permainų energetikos srityje, taikyti pažangiausias komunikavimo bei viešinimo metodus. Siekiama, kad partneriai lygiaverčiai įsijungtų į projekto įgyvendinimo procesą bei siūlytų savo idėjas. Kitas projekto partnerių susitikimas vyks š. m. spalio mėn. Lietuvoje.

Kontaktiniai asmenys:
Mindaugas Balkus - projekto vadovas, Civitta Lithuania,
Tel.: (8633) 17117
E-p.: mindaugas.balkus@civitta.lt

Inga Šidlauskienė - projekto ekspertė, IAEPRA direktorė,
Tel.: (8 609) 97475
E-p.: inga.sidlauskiene@ignalina.lt