LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
Naujienos

2018 m. sausio 15 d. vyko VšĮ "Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro" kartu su Latgalos planavimo regionu įgyvendinamo projekto OPEN LEADERSHIP partnerių susitikimas.
Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais Jus sveikina VšĮ Euroregiono "Ežerų kraštas" biuro Lietuvoje darbuotojai.
Įgyvendinant ES Horizon 2020 programos projektą „Partnerystė naujoje energetinėje lyderystėje 2050" (sutrumpintai „PANEL2050"), projekto partnerio VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūros užsakymu parengta studija - "Regiono energetikos profilis".
Spalio 19-20 dienomis Prahoje vyko tarptautinė konferencija „Centrinės ir rytų Europos energetikos perėjimas į tvarią energetiką“. Šioje konferencijoje dalyvavo 150 dalyvių iš dešimties Europos Sąjungos šalių, kurios dalyvauja ES Horizon 2020 projekte „Partnerystė naujoje energetinėje lyderystėje 2050 (sutrumpintai „PANEL2050“). Konferencijoje dalyvavo ir dešimties asmenų delegacija iš Lietuvos – Ignalinos rajono, Zarasų rajono, Visagino savivaldybių administracijų, VĮ „Visagino energija“, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos ir kitų institucijų. Projekto partneris Lietuvoje – VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra.
2017 m. spalio 3-4 dienomis Anykščiuose vyko tarptautinė konferencija „Inovatyvūs ir efektyvūs vietos savivaldos veiklos metodai ir būdai“ – pirmas didelis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto „OPEN LEADERSHIP“ renginys.
Iki 2050 metų ES siekia itin sumažinti energijos vartojimą ir anglies dioksido emisiją. Taip norima, kad Europa taptų pažangia bei siekiančia aukšto energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo, mažą anglies dioksido kiekį į aplinką išmetančia, kuriančia naujas darbo vietas bei stiprinančia ekonominį konkurencingumą valstybių sąjunga. Norint pasiekti šį tikslą valdžios institucijos, nacionaliniu ir ypač vietiniu lygiu, turi plėtoti tikslingą energetikos politiką bei kartu su vietiniais suinteresuotais subjektais aktyviai rengti energetikos plėtros planus.
2015 m. spalio 29 d. vyko Ignalinos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo aptartas Asociacijos strategijos rengimo klausimas. Po susirikimo vyko Asociacijos valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstomi pareigybių klausimai Ignalinos miesto vietos veiklos grupėje.
Visagino socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Padėk vaikams – sustiprink šeimą“. Projekto tikslas – gerinti teikiamų paslaugų kokybę vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose. Viena iš projekto veiklų yra socialinių įgūdžių mokymai (stiprinantys asmenybę ir motyvaciją), skirti socialinės rizikos ir socialinę pašalpą gaunantiems asmenims. KVIEČIAME REGISTRUOTIS.
Rajono verslo įmonės ir fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimus arba individualios veiklos vykdymo pažymas, iki 2015 m. lapkričio 1 dienos gali teikti prašymus finansinei paramai gauti iš Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos.
Kviečiame stoti į Ignalinos trečiojo amžiaus universitetą (ITAU) ir tapti ITAU studentu! Mes siūlome, o Jūs galite rinktis sritis (fakultetus). Galimi pasirinkimai: istorijos, literatūros, muzikos, namų ūkio, politologijos, sveikatos, tautodailės ir dailės, turizmo, užsienio kalbų, kompiuterinių technologijų.
1-10   11-20   21-30   31-40   41-42