LT RU EN
Ignalinos AE regiono plėtros agentūra
Naujienos
Naujienos, renginiai, įvykiai
Ignalinos atominės elektrinės regionas
INTERREG IIIC

.

Agentūra dalyvavo įgyvendinant Interreg III C projektą

„Pasikeitimas patirtimi: sprendimai struktūriniams fondams"

(„S3 - SHARING SOLUTIONS ON STRUCTURAL FUNDS”)

 

Projekto pradžia: 2004 m. liepos mėn.
Projekto pabaiga: 2007 m. vasario mėn.
Projekto trukmė: 31 mėn.
 

Pagrindinis projekto tikslas – panaudoti regioninį bendradarbiavimą įgyvendinant ES struktūrinių fondų programas, gerinant įgūdžius jų administravimo srityje ir informacinėse veiklose.

 

Tai reiškia gerinti ES SF programų įgyvendinimo priemones dalinantis organizacijų, dirbančių šioje srityje patirtimi. Ypatingai svarbu šią patirtį perimti naujosioms ES šalims narėms, neturinčioms didelių įgūdžių šioje srityje.

 

Tikslai:
 1. Pasidalinti regioninės plėtros programų rengimo bei įgyvendinimo patirtimi, siekiant pasiruošti ateinančiam ES programavimo bei plėtros periodui.
 2. Bendradarbiavimas tarp specialistų, siekiant pagilinti jų žinias ir įgūdžius.
 3. Informacijos apie projektą sklaida ES mastu bei tarp atitinkamų naujųjų VN valdžios institucijų.

Projekte dalyvauja 14 partnerių:

 • Iš I tikslo regionų - 9 partneriai, 4 iš jų – naujųjų ES šalių narių regionai.
 • Iš II tikslo regionų – 5 partneriai.

Pagrindinis partneris - Emilia - Romagna regionas (Italija).

 

Įgyvendinimo vieta:
Europos Sąjungos pietinė sritis (IT, ES, GR), vakarinė sritis (UK), rytinė sritis (DE) ir naujosios valstybės narės (CZ, SK, HU, LT). Paminėtos šalys priklauso 1 Tikslo regionams (DE, IT, GR, UK, CZ, HU ir LT) ir 2 Tikslo regionams (IT, ES, SK).
Lietuvoje projektas apima Ignalinos AE regioną: Ignalinos r., Visagino, Zarasų r. savivaldybes.

 

Ignalinos AE regiono plėtros agentūra, dalyvaudama projekte, siekia padidinti žinias apie SF administravimo srityje, perimdama kitų partnerių patirtį.

 

Tikslinės grupės:
1. visų projekto partnerių organizacijų darbuotojai;
2. regioninės plėtros įstaigų tinklo partnerio regione specialistai;
3. regioninės plėtros įstaigų tinklo Europos mastu specialistai.

Veiklos ir rezultatai:

 

Komponentas 1„Projekto valdymas ir koordinavimas"

Techninės pagalbos taisyklių parengimas, Valdybos susirinkimai, tarpinės bei galutinė ataskaitos, kt.

 

Komponentas 2 „Patirties apjungimas: analizė,diskusijos, pasidalinimas"

 • partnerių patirties įvertinimas bei palyginimas;
 • 3 galutinės ataskaitos „Partnerystės", „Techninės pagalbos", „Strateginio programavimo ir projektų rengimo" temomis;
 • galutinė ataskaita su rekomendacijomis ir pasiūlymais.

 

Komponentas 3„Žmonių apjungimas: praktinis pasikeitimas geriausia patirtimi"

 • metodologiją pristatančio dokumento parengimas;
 • 3-5 darbiniai vizitai, kiekviename 3-9 dalyviai;
 • 5-15 seminarų pažintinių išvykų rezultatams skleisti.

 

Komponentas 4 „Rezultatų apjungimas: viešinimo ir informavimo veikla"

 • Informaciniai leidiniai;
 • Elektroninis naujienų leidinys;
 • Tinklalapis;
 • Seminarai regioniniu, nacionaliniu ir ES mastu.

 

Tęstinumas:

- projektui pasibaigus tebeveikia projekto svetainė Internete, kuria techniškai prižiūrės Pagrindinis projekto partneris. Svetainės adresas: http://www.s3-interreg.net/. Čia yra patalpinami dokumentai ir dažniausiai užduodami klausimai Administruojančioms institucijoms.

- Londono ekonomikos mokykla išreiškusi susidomėjimą (susitikimo Bolonijoje metu, 2004-03-29) moksliškai tyrinėti ekonominės plėtros programinius instrumentus.

- numatytos konkrečios svetainės Internete išlaikymo priemonės (suinteresuotų Institucijų mokestis ir kt.).

 

Kita svarbi informacija:

Projektu siekiama skatinti tiesioginį bendradarbiavimą tarp regioninės valdžios institucijų visoje ES, sudarant galimybę šių atstovams susipažinti su regioninės plėtros programų rengimo bei įgyvendinimo būdais ir priemonėmis (pristatomos dalyvaujančiuose regionuose efektyviausiai įgyvendintos priemonės; jos identifikuojamos ir palyginamos, priemonių, programavimo, įgyvendinimo ir rezultatų įvertinimo požiūriu).

 

S3 projekto tinklapis internete

 

S3 projekto informacinis biuletenis (anglų kalba)

 

Informacija apie S3 projekto viešinimo renginį Ignalinoje 2006 m. spalio 8 d., skelbta projekto tinklapyje (anglų kalba)