LT RU EN
Ignalina Nuclear Power Plant Regional Development Agency
News
Events, announcements
Ignalina Nuclear Power Plant Region
Norway Grants


 
VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra nuo 2009 m. lapkričio 1 d. įgyvendina Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos "Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas"paprojektį "Gebėjimų stiprinimas ir dalinimasis patirtimi siekiant vystyti turizmą Ignalinos rajone".
Paprojekčio įgyvendinimo trukmė - 10 mėnesių (iki 2010 m. rugpjūčio 30 d.).

Paprojekčio tikslas –pasikeitimas patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos vietos partnerių, siekiant vystyti rekreacinį turizmą Ignalinos rajone, taip pat stokojamų kompetencijų įgijimas bei turizmo plėtros tarybos įkūrimas. Ši taryba, kartu su Norvegų partneriais bei profesionaliais strateginių dokumentų rengėjais iš Norvegijos, aktyviai dalyvautų rengiant galimybių studiją „Aktyvaus poilsio ir turizmo centro Ažušilės kraštovaizdžio draustinyje įkūrimas". Pasikeitimo patirtimi veiklos bei mokymai būtų nukreipti į subalansuotos plėtros skatinimą – geresnį išteklių naudojimą ir valdymą – vystant rekreacinį turizmą rajone bei konkrečioje teritorijoje: Ažušilės kraštovaizdžio draustinyje.

Projekto partneris - Norvegijos gamtos valdymo direktoratas prie Aplinkos ministerijos.