LT RU EN
Ignalina Nuclear Power Plant Regional Development Agency
News
Events, announcements
Ignalina Nuclear Power Plant Region
Viešojo sektoriaus darbuotojų mokymo projektas

 
Nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2010 m. rugpjūčio mėn. pabaigos VŠĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra įgyvendino paprojektį "Gebėjimų stiprinimas Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybių viešajame sektoriuje",finansuojamą Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuojamą Lietuvos. Jo metu Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybių viešojo sektoriaus institucijų darbuotojai mokėsi ir gilino žinias jų darbe reikalingose srityse – kompiuterinio raštingumo, projektų koordinavimo, buhalterinės apskaitos ir kt.
Viešųjų pirkimų mokymai Visagine
Anglų kalbos mokymai Ignalinoje

Pirmieji Ignalinoje ir Visagine vykę mokymai buvo visiems aktualūs ir svarbūs. Tai buvo mokymai apie viešuosius pirkimus. Juos, kaip ir kitus mokymus, vedė kompetentingi ir didelę praktinę bei dėstymo patirtį turintys lektoriai iš Vilniaus. Po jų sekė mokymai „Paraiškų rengimas ES struktūrinei paramai gauti". Mokymų dalyviai džiaugėsi naudingais mokymais, jie aktyviai dalyvavo klausinėdami ir konsultuodamiesi su lektoriais darbiniais klausimais. Rugpjūčio 9-11 d. vyko mokymai „Investicinių projektų ir galimybių studijų rengimas", kuriuose daugybę projektų įgyvendinančių ir tik ketinančių įgyvendinti institucijų darbuotojai turėjo puikią galimybę sužinoti viską apie investicinius projektus nuo jų rašymo iki jų organizavimo, komunikacijos ir personalo.
 

Tarp aštuonių sričių mokymų šiame paprojektyje didžiausi buvo anglų kalbos mokymai Ignalinos rajono bei Visagino savivaldybių, jos biudžetinių ir kitų viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams. 80 jų su entuziazmu ėmė mokytis užsienio kalbos trimis lygiais - pradedantiesiems, pažengusiems ir dalykinės anglų kalbos. Intensyvūs mėnesio trukmės kursai padėjo jiems įgyti anglų kalbos pagrindus bei pagilinti žinias, suteikė galimybę pasipraktikuoti kalbėti, rašyti ir skaityti.
 
Anglų kalbos mokymai Visagine

Penkias dienas beveik visi abiejų savivaldybių administracijų, jų biudžetinių įstaigų finansininkai dalyvavo mokymuose „Pasiruošimas tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus", kuriuose įgijo jų darbe labai reikalingų teorinių ir praktinių žinių.

Paprojekčio paraišką beveik prieš metus pati parengė ir paprojektį administravo VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra. Tuomet mokymų sritis ji parinko atlikusi savivaldybių, seniūnijų ir kitų viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų apklausą. Iš viso buvo numatyta ir parama suteikta 8 sričių mokymų vykdymui. Visi jie – aktualūs. Jų tikslas – sustiprinti paprojekčio tikslinės grupės – mokymų dalyvių administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus.
Projektų koordinavimo mokymai Visagine

VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūros informacija