LT RU EN
Ignalina Nuclear Power Plant Regional Development Agency
News
Events, announcements
Ignalina Nuclear Power Plant Region
International projects

VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra nuo 2003 m. įgyvendino šiuos Europos Sąjungos kofinansuojamus projektus (neskaitant struktūrinių fondų projektų):


Interreg III A projektą „Naujų turizmo produktų kūrimas Latgalės ir Rytų Aukštaitijos pasienio regione"(angl. Creating New Tourist Destination By Joining Two Border Regions in Latgale-Rytu Aukstaitija").
Interreg III B projektą "Plačiajuostis internetas Baltijos jūros regiono atokiose vietovėse" (Baltic Rural Broadband Project).
Interreg III C projektą„Pasikeitimas patirtimi: sprendimai struktūriniams fondams"(„S3 - SHARING SOLUTIONS ON STRUCTURAL FUNDS”)

2010 m. Agentūra įgyvendino du Gebėjimų stiprinimo fondo paprojekčius, kuriuos finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus:

ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos"Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas"paprojektį "Gebėjimų stiprinimas ir dalinimasis patirtimi siekiant vystyti turizmą Ignalinos rajone".
Šiuo metu Agentūra vykdo šiuos projektus:

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektus

 

On May 1st, 2017 The Euroregion "Country of Lakes” Office in Lithuania and Latgale Planning Region started to implement the project "The Cycle of Practical Training and Events Fostering Cooperation between Institutions and Capacity Building of Employees" (project acronym OPEN LEADERSHIP, LLI-59), partially funded by the European Union under the Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation programme 2014-2020.