LT RU EN
Ignalina Nuclear Power Plant Regional Development Agency
News
Events, announcements
Ignalina Nuclear Power Plant Region
REGION INVEST

Projektas "INVESTICIJOS Į REGIONĄ" (angl. Region Invest)

Latgalos-Utenos pasienio regiono verslo plėtros gebėjimų stiprinimas

(REGION INVEST)

Programa: Europos teritorinio bendradarbiavimo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013

Projekto pavadinimas:Latgalos-Utenos pasienio regiono verslo plėtros gebėjimų stiprinimas, akronimas REGION INVEST

Vadovaujantysis projekto partneris: Latgalos planavimo regionas (Latvija)

Projekto partneriai: Daugpilio Universitetas (Latvija), Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra (Lietuva)

Projekto tikslinės grupės:

  • verslo centrų atstovai, verslo asociacijos, savivaldybės,
  • verslo sektoriaus atstovai,
  • Latgalos regiono ir Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojai,
  • Projekto partnerių institucijos, kurios įgaus patirties ir gebėjimų verslo plėtros, eksporto, investavimo skatinimo srityje, kurie sąlygoti bendradarbiavimo abipus sienos ir mokymosi iš vienas kito,
  • Daugpilio universiteto studentai, kurie lankys projektų vadybos kursą, studijuos bakalauro, magistro pakopų verslo administravimo programas.

Pagrindinis projekto tikslas: padėti regiono verslo sektoriui dabartinėje ekonomikos nuosmukio ir recesijos situacijoje.

Skatinti verslo stabilumą ir plėtrą Latgalos ir Utenos regionų savivaldybėse formuojant bendrą požiūrį į eksporto ir gamybos stiprinimą, skatinant bendradarbiavimą tarp verslo ir mokslo sektorių ekonominėje Baltijos ežerų krašto erdvėje.

Tarpiniai projekto tikslai:

1. Gerinti esamų verslininkų ir pradedančių verslininkų įgūdžius bei žinias verslo valdymo, verslo kūrimo bei eksporto srityse pagal atitinkamus 3 mokymo modulius. Daugpilio universitete parengti bakalauro studijų programą „Kultūros ir verslo santykis Rytų Europoje", magistro studijų programą „Verslo administravimas" ir „Projektų vadybos" kursą.

2. Įtraukiant verslo, mokslo ir viešąjį sektorius kurti Baltijos ežerų krašto mokslinių tyrimų ir technologijų tinklą, skirtą inovacijų ir aukštųjų technologijų plėtrai versle Latvijos-Lietuvos pasienio teritorijoje per Daugpilio universiteto mokslininkų parengtus technologijų seminarus.

3. Sukurti bendrą Latvijos-Lietuvos pasienio teritorijos strateginį požiūrį į bendras veiklas eksporto, investicijų pritraukimo srityse, bendras veiklas kuriant didžiausio potencialo vietų investavimo portfelius, strategijas ir tiesioginės rinkodaros priemones.

4. Siekiant pagerinti mokslo ir potencialaus verslo ryšiams skirtą infrastruktūrą Daugpilio universiteto mokslinių tyrimų centre rekonstruoti 69,10 m2 auditoriją įrengiant joje video konferencijų įrangą.

Projekto veiklos ir rezultatai:

Valdymas ir koordinavimas:

Projekto valdymo ir įgyvendinimo darbuotojų susirinkimai, ataskaitų rengimas, pranešimai spaudai, informacijos apie projektą talpinimas tinklalapiuose.

Komunikacija ir viešinimas:

1. Projekto lankstinukas.

2. Publikacijos nacionalinėje ir vietos žiniasklaidoje.

3. Pranešimai spaudai.

4. Verslo forumas.

5. Studijiniai vizitai.

6. Technologijų seminarai, mokslinių tyrimų ir technologijų tinklo kūrimas.

Verslo skatinimo priemonės:

1. 3 studijų programos.

2. Investavimo vietų galimybių studija sukuriant investavimo vietų duomenų bazę.

3. Mokslinis tyrimas „Verslo ir mokslo bendradarbiavimo perspektyvos.

4. Mokymai, Latvijoje ir Lietuvoje: „Verslo vadyba”, „Verslo pradžia”, „Eksporto planavimas”.

5. Pasienio regiono mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros strategija.

6. Vadovas verslui pradėti ir įvertinti.

7. Dalyvavimas parodose pateikiant investavimo vietas.

8. Konsultacijos pradedantiems verslą ir planuojantiems eksportą.

Verslo skatinimo infrastruktūra:

Daugpilio universiteto mokslinių tyrimų centre rekonstruoti 69,10 m2 auditoriją įrengiant joje video konferencijų įrangą.

Projekto trukmė: 24 mėnesiai

Projekto pradžios data: 2010-11-25