LT RU EN
Ignalina Nuclear Power Plant Regional Development Agency
News
Events, announcements
Ignalina Nuclear Power Plant Region
Baltic Sea Region Programme

Bendra informacija apie projektą „Viešosios energijos alternatyvos (PEA)"

 

Projekto pavadinimas

„Viešosios energetikos alternatyvos – tvarios energetikos strategija kaip regioninės plėtros galimybė (PEA)".

Projekto tikslas

Sėkmingo tarptautinio bendradarbiavimo dėka skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą bei racionalų energijos vartojimą.

Pagrindinės PEA projekto veiklos Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regione

·Mokymaiviešojo sektoriaus darbuotojams bei gyventojams racionalaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo temomis;

·Edukacinių leidinių leidyba;

·Konferencijos bei seminarai, skirti projekto veiklų tarp Lietuvos ir užsienio partnerių geresniam koordinavimui;

·Apsikeitimas gerąja patirtimi su užsienio partneriais;

·Saulės kolektorių instaliavimas bei panaudojimas šildymui Dūkšte ir Visagine;

·Pastatų energijos auditų rengimas Zarasuose;

·Šviečiamojo pobūdžio konkursai ir viktorinos bendrojo lavinimo mokyklose siekiant didinti mokyklinio amžiaus vaikų supratimą apie energijos taupymo naudą bei atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes;

·Tarptautinio energetikos srities ekspertų tinklo sukūrimas;

·IAE regiono energetikos strategijos sukūrimas;

·Veiksmų plano savivaldybėms energetikos srityje Ignalinos, Zarasų rajonuose bei Visagine parengimas.

Bendras projekto biudžetas

12,9mln. Lt, iš kurių IAERPA biudžetas – 350 tūkst. Lt.

Projekto trukmė

36 mėnesiai(iki 2012 metų gruodžio 16 d.).

Partnerystė

Šiame atsinaujinančius energijos šaltinius naudoti skatinančiame projekte dalyvauja 21 partneris iš 6 Baltijos jūros regiono šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Suomijos ir Vokietijos: 11 vietinės valdžios organų, 7 mokslinių tyrimų institucijos ir 3 koordinuojančios institucijos. Lietuvą atstovauja penkios institucijos – VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra (IAERPA), Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Zarasų rajono savivaldybės administracija, Visagino savivaldybės administracija ir Lietuvos energetikos institutas.

Pagrindinės projekto partnerio IAERPA funkcijos projekte

Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybių veiklų projekte koordinavimas,mokymųorganizavimas, projekto viešinimas, visuomenės švietimas atsinaujinančios energetikos bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais bei regioninių energetikos strateginių planų rengimas.

Projekto koordinatorius Lietuvoje

Dmitrij Sosunov, VšĮ Ignalinos AE regiono plėtros agentūra

Tel. +370 615 58907, el.p.info@iaeregionas.lt.